Opatrenia pre koronavírus sa dotknú aj pohrebov v meste

7946

Prísne opatrenia pre nový koronavírus sa dotknú aj pohrebov v Bratislave. Organizácia Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy rozhodla, že od stredy sa obrady na cintorínoch budú konať výlučne pri hrobovej jame, kde bude zosnulý pochovaný. Obradné miestnosti – domy smútku na cintorínoch – budú vydezinfikované a ostávajú do skončenia ohrozenia nakazenia sa novým koronavírusom zatvorené. Informoval riaditeľ Marianum Boris Šramko.

„Obrady v Krematóriu v Bratislave sa budú konať za prísnych opatrení a len za prítomnosti priamych pokrvných príbuzných zosnulého v obradnej miestnosti krematória,“ priblížil Šramko. Obradná miestnosť sa podľa jeho slov čistí denne a každých 20 dní prejde komplexnou dezinfekciou všetkých priestorov špecializovanou firmou.

Pohreby v Bratislave, ktoré sú ku dňu 18. marca objednané, sa v domoch smútku uskutočnia podľa platnej objednávky. „Nové objednávky na obrad v domoch smútku sa už nebudú realizovať,“ podotkol riaditeľ Marianum.

Zdroj: TASR