Oprava havarijného stavu a príprava na architektonickú súťaž na Jurigovom námestí pokračuje

672

V súčasnosti prebiehajú dôležité zamerania, ktoré sú kľúčové pre prípravu súťažného zadania pre pripravovanú architektonicko-krajinársku súťaž na Jurigovom námestí. Zároveň prebiehajú havarijné opravy na námestí.

Pre zadanie do súťaže sa pracuje na:

  • Statickom posudku
  • stavebno-technickom posudku
  • 3D scane a geodetickom zameraní pre 3D model a digitálnu dokumentáciu

K čomu slúžia tieto posudky? Jurigovo námestie doteraz nemalo spracované žiadne stavebné či statické podklady, bez ktorých sa nemôže plánovať komplexná úprava námestia. Na týchto podkladoch s nami spolupracuje Slovenská Technická univerzita.

Realizujú sa havarijné opravy, ktoré realizuje GIB:

  • výmena dočasného zábradlia pri fontáne
  • rekonštrukcia odtokových žľabov
  • odstránenie poškodenej dlažby
  • oprava povrchov
  • výmena kočíkových nájazdov na schodiskách a osvetlenie.

Predpokladaný koniec prác je na jar 2021.

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy