Otázky a odpovede - Tehotné a dojčiace ženy

Potrebuje tehotná žena, ktorá sa chce zaočkovať, odporúčanie od gynekológa / pôrodníka?
Rozhodnutie o zaočkovaní počas tehotenstva sa má urobiť po dôslednej konzultácii so zdravotníckym pracovníkom po zohľadnení prínosov a rizík.

Aká vakcína je najvhodnejšia pre tehotné ženy?
Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky vakcín z hľadiska gravidity, embryofetálneho vývoja, pôrodu alebo postnatálneho vývoja. Zároveň však existuje len veľmi málo údajov o použití vakcín proti COVID-u počas tehotenstva. Tehotné a dojčiace ženy alebo ženy, ktoré plánujú otehotnieť, by sa mali poradiť so svojím lekárom. Podanie COVID-19 vakcíny počas gravidity sa má zvažovať len v prípade, ak možné prínosy prevažujú nad akýmikoľvek možnými rizikami pre matku a plod.

Môžu sa očkovať dojčiace ženy?
Na základe toho, ako očkovacie látky vakcín proti COVID-19 pôsobia v tele, sa predpokladá, že očkovacie látky nie sú rizikom pre dojčiace ženy ani ich dojčené deti. Dojčiace ženy sa teda môžu očkovať proti COVID-19.

Ako funguje vytvorenie imunity nenarodeného dieťaťa?
Dieťa, resp. plod má vrodenú imunitu a zároveň prostredníctvom placenty získava protilátky od matky.

Získa dieťa cez materské mlieko imunitu proti koronavírusu?
Nedávne výskumné správy ukázali, že dojčiace ženy, ktoré dostali očkovaciu látku proti COVID-19 typu mRNA (Comirnaty od konzorcia Pfizer/BioNTec, Moderna), majú v materskom mlieku protilátky, ktoré by mohli pomôcť chrániť ich deti. Materské protilátky sa však nachádzajú v materskom mlieku a nedostanú sa do krvného obehu dieťaťa. Dieťa by teda malo dostávať istú formu ochranu, pokým je kojené materským mliekom (aj keď množstvo protilátok v mlieku v čase klesá). Na stanovenie toho, akú ochranu môžu tieto protilátky dieťaťu poskytovať, však zatiaľ nemáme dostatočné údaje.