Otvára sa ulica Mlynské Nivy

13083

Od pondelka 16. novembra bude ulica otvorená pre všetky druhy dopravy. Menia sa aj trasy MHD.

“Výnimočnosť Stanice Nivy nespočíva len v jednej silnej výhode. Je to kombinácia viacerých dôležitých funkcií do uceleného konceptu, ktorý kombinuje dopravný uzol, tradičný retail a moderné maloobchodné trendy so zábavou, životným štýlom a prelomovým konceptom spájajúcim tržnicu so zelenou strechou,” uvádzajú autori projektu Stanica Nivy.

Okrem novej autobusovej stanice prinesie projekt obchody, kancelárie, tržnicu, parkovacie miesta a zelenú strechu. Integrovaná autobusová stanica, kam bude smerovať viac ako 1300 autobusových spojov, počíta s dennou návštevnosťou 20 tisíc ľudí.

Ulica Mlynské Nivy bola pre verejnú aj individuálnu dopravu uzatvorená od začiatku roka 2019. Mestská trieda bude otvorená pre autá, verejnú dopravu, cyklistov a peších.

Termín otvorenia Stanice Nivy je koniec leta 2021.

Zmeny v MHD
  • Linky 21, 25, 50, 70, 88, 202 a 210 budú premávať po pôvodných trasách, ruší sa obchádzka po Páričkovej ulici.
  • Linky 21, 25 a 88 budú začínať pred novou budovou autobusovej stanice.
  • Linka 50 bude premávať cez Mlynské nivy, v smere k OD Slimák cez Svätoplukovu a Páričkovu.
  • Linka 70 bude premávať cez Karadžičovu a Mlynské nivy.
  • Linka 202 bude začínať na Rajskej (Nemocnica sv. Michala) a premávať po Mlynských nivách. Budú ju dočasne obsluhovať autobusy.
  • Linka 210 bude v oboch smeroch zachádzať pred novú budovu autobusovej stanice a bude zastavovať v každom smere na samostatnom nástupišti. Cestujúcim odporúčame venovať zvýšenú pozornosť cieľu spoja, ktorý je zobrazený na informačných tabuliach.
  • Linka 205 bude premávať cez Mlynské nivy a Svätoplukovu. V smere na Trnávku bude do polovice decembra obsluhovať aj zastávku Špitálska.
  • Linky 208, 212 a N72 budú až do času finalizácie trolejového vedenia premávať po výlukových trasách. Obnovenie pôvodných trás sa predpokladá v polovici decembra.
  • Linka X72 bude zrušená – nahradí ju linka 202 v pôvodnej trase.