Nový diaľničný most cez Dunaj je už otvorený

7433

Prvé auto prešlo po novom diaľničnom moste v nedeľu 26.9. o 17:45.

Novootvorený úsek diaľnice D4 spája križovatky Rusovce a Bratislava-juh (D4xR7) a má dĺžku 4,3 km. Jeho súčasťou je aj Lužný most. Pôvodne mali byť v nedeľu 26.9. sprístupnené aj ďalšie úseky projektu D4/R7, zhotoviteľ však informoval, že rýchlostnú cestu R7 otvoriť nestíha. Jednotlivé časti tak budú motoristom odovzdávané do užívania postupne.

„Budúci víkend (2. a 3. 10. 2021) koncesionár následne sprístupní verejnosti aj časť D4 medzi mimoúrovňovými križovatkami Jarovce a Rusovce (2,2 km), spájajúci D4 a D2, ako aj časť R7 medzi mimoúrovňovými križovatkami Ketelec a Prievoz (6,5 km), spájajúci R7 a D1. Dôvodom otvárania predmetných úsekov v niekoľkých fázach je podľa koncesionára zložitosť prípravy dopravného značenia a organizácie dopravy v danom území, pretože dôjde k prepájaniu nových úsekov diaľnice a rýchlostnej cesty s existujúcimi rýchlostnými komunikáciami (D1, D2, D4, R7). Len pre vysvetlenie, to, čo sa otvára a v akom rozsahu, je plne v kompetenecii koncesionára. Prvoradá je pritom z môjho pohľadu bezpečnosť cestnej premávky pre všetkých,“ uviedol na svojom Facebooku minister dopravy Andrej Doležal.

Ide o šiesty most nad Dunajom v hlavnom meste, má dĺžku približne 3 km, šírku 35 metrov, na výstavbu sa použilo viac ako 110-tisíc kubických metrov betónu, 40-tisíc ton výstuže a 4-tisíc ton predpätej ocele.

Súčasťou Dunajského súmostia je takzvané západné predmostie nad Jaroveckým ramenom, hlavný most cez kajakársku dráhu, hlavný most ponad Dunaj a tzv. východné predmostie, ktoré premosťuje aj Biskupické rameno.

Názov mosta je inšpirovaný unikátnymi lužným lesmi, ktoré sa nachádzajú v jeho okolí. Tie sú často prirovnávané aj k Amazonskému pralesu, a to práve vďaka svojej bohatej prírodnej diverzite. Kvôli prítomnosti vodného toku alebo vysokých podzenmných vôd vzniká v pôde nedostatok kyslíka a tak v nej nedochádza k redukčným pochodom. Vznikajú zlúčeniny, dávajúce pôde modré sfarbenie a zvláštny zápach. Lužné lesy sú zaradené aj medzi biotopy európskeho záujmu.

Lužné lesy predstavovali veľmi pestrú a cennú skupinu lesných spoločenstiev, ktoré sa žiaľ na Slovensku zachovali v obmedzenom rozsahu. Veľká časť ich stanovíšť totižto zanikla reguláciami riek, výstavbou hrádzí a odvodňovacích kanálov.

Názov “Lužný most” vyhral v hlasovaní obyvateľov a dostal viac ako 50 tisíc hlasov.