Pamiatky Petržalky – Pamätník mierových zmlúv

1734

Na Tyršovom nábreží nájdete viacero pamätníkov a jedným z nich je aj Pamätník mierových zmlúv venovaný dokumentom spečateným po prvej svetovej vojne vo Versailles s Nemeckom, Saint-Germain s Rakúsom a v Trianone s Maďarskom v rokoch 1919 až 1920, ktoré udávali nové hranice po páde Rakúsko-Uhorska.

Tieto zmluvy ako medzinárodnoprávne dokumenty najvyššej úrovne určením hraníc Česko-Slovenskej republiky prvýkrát vymedzili aj Slovensko ako geografický, politický, historický aj právny celok. Pamätník je zložený z bronzovej plastiky predstavujúcej tri zviazané prúty – tri zmluvy a kovovej platformy s pamätnou tabuľou. Jeho autorom je akademický sochár Otto Bachorík.

A prečo sa pamätník nachádza práve na území Petržalky? Keď vznikla ČSR, bolo toto územie pričlenené k Maďarsku, zmena nastala vďaka mierovým zmluvám. Trianonská zmluva tak určila nielen hranice republiky, ale aj Petržalky.

Zdroj: Petržalka