Pandémia zvýšila popularitu terás a stali sa žiadúcimi nielen počas leta

940

Exteriérové terasy sú významnou formou aktívneho využívania verejných priestorov. Pandémia zvýšila ich popularitu a stali sa žiadúcimi nielen počas leta.

V rámci tvorby Manuálu verejných priestorov zásady navrhovania exteriérových terás na území mesta Bratislava definujú exteriérové sedenie vo verejnom priestranstve a upravujú podmienky umiestňovania exteriérových terás na pozemkoch mesta Bratislava. Exteriérové terasy musia svojim umiestnením a prevedením rešpektovať kompozíciu urbánnej štruktúry, architektúru objektov, vzrastlú a drobnú zeleň, vybavenie verejného priestoru, jeho inkluzívnosť, miestne komunikácie, pohyb chodcov a cyklistov a ďalšie faktory svojho bezprostredného okolia. Zámerom dokumentu je aj nastavenie všeobecného konštrukčného a materiálového riešenia exteriérových terás a ich vzhľadu so snahou minimalizovania negatívnych vplyvov na mestské prostredie.

Stanovenie zásad a pravidiel pre exteriérové terasy je ďalším so systematických postupov mesta, ako žiadateľom zjednodušiť a zrýchliť proces žiadostí a povoľovania o umiestnenie exteriérových terás.

Príklad nevhodného umiestnenia kontrastného koberca na spevnenú plochu. V prípade spevnených plôch je možné umiestňovať pod terasu konštrukciu iba v prípade nerovností terénu. Bratislava, Kollárovo námestie
Vhodný príklad minimálneho sedenia prevádzky, pri zachovaní dostatočnej šírky chodníka
Neprípustné osadenie dekoračného prvku, ktorý nemá žiadnu funkciu v priestore terasy.
Vhodný príklad visutej terasy nad terénom s presahom až do vodnej plochy. Ohradenie terasy má v tomto prípade bezpečnostný charakter. Doplnková subtílna konštrukcie osvetlenia môže slúžiť aj ako tienenie, čo je tiež vhodné riešenie. Jej farebné riešenie by však malo byť neutrálne. Bratislava, Štrkovecké jazero
Nevhodný príklad umiestnenia konštrukcie (pódia) terasy na spevnenej ploche v takmer rovinnej ploche bez výrazných nerovností. Zároveň je terasa prekážkou v pohybe chodcov, keďže sa jedná o solitér v rámci celej ulice. Bratislava, Obchodná ulica

Zdroj: MIB