Parkovacie čiary bude Nové Mesto maľovať vo štvrtok na troch uliciach

878

Mestská časť Nové Mesto od decembra 2020 zavádza pilotný parkovací systém, ktorý bude preferovať obyvateľov s trvalým pobytom v rezidenčnej zóne. Z toho dôvodu bude mestská časť v najbližších dňoch aj na vašej ulici vyznačovať vodorovné dopravné značenie.

Vo štvrtok 5. 11. 2020 bude od 7.00 do 15.00 h zákaz parkovania na úseku: dokončenie značenia na uliciach Škultétyho, Kukuričná a Nová. Úsek Nové Mesto vyznačí prenosným dopravným značením a výstražnou páskou.

V nasledujúcich dňoch bude mestská časť pokračovať s vyznačovaním parkovacích čiar, v závislosti od počasia, na uliciach Mestská, Osadná, Sadová.

Zdroj: Nové Mesto