Parkovanie na Tehelnom poli: Čo sa mení od piatku?

4167

Mestská časť Nové Mesto spustila v decembri 2020 v zóne Tehelné pole pilotný projekt regulovaného parkovania. Projekt zaviedol do parkovania v Novom Meste nové pravidlá, ktoré na základe vydávaných parkovacích kariet zvýhodňujú miestnych obyvateľov s trvalým pobytom-rezidentov, priniesol poplatky za tzv. hodinové parkovné pre nerezidentov a novú organizáciu parkovacích miest v zóne. Od piatka 1. októbra 2021 preberá v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel zodpovednosť za regulované parkovanie na Tehelnom poli hlavné mesto – ako správca celomestského parkovacieho systému PAAS.

Na základe platnej zmluvy medzi mestskou časťou a hlavným mestom uzavretej dňa 15. júna 2021 hlavné mesto povinné prevziať zónu Tehelné pole a garantovať plynulý prechod novomestských rezidentov pod svoj systém regulovaného parkovania. Mestská časť Nové Mesto je v zmysle platnej zmluvy pripravená presunúť všetky potrebné dáta magistrátu.

Vzhľadom na zmluvný presun správy nad zónou Tehelné pole končí k 1. októbru 2021 taktiež možnosť registrácie rezidentov do systému regulovaného parkovania mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ako aj vydávanie rezidentských či návštevníckych kariet (tak na Miestnom úrade MČ Nové Mesto, ako aj prostredníctvom online registrácií cez portál mestskej časti).

Informácie o mestskom parkovacom systéme PAAS nájdete na stránke http://www.paas.sk, v prípade otázok kontaktujte správcu systému: paas@bratislava.sk, tel. č. 0800 222 888.

Zdroj: Bratislava-Nové Mesto