Parkovanie v Petržalke: Prehľad návštevníckych kariet

3411

Od spustenia parkovacej politiky v novembri 2019 platili návštevníci Petržalky bez použitia aplikácie Urbi – parkovanie v Petržalke 1 euro za hodinu. Pri používaní aplikácie však mohli v Petržalke parkovať v čase 8:00 – 18:00 bezplatne.

Vzhľadom na ešte väčší komfort svojich rezidentov pristúpila Petržalka k spoplatneniu návštevníkov aj počas denného času. Návštevník si tak môže zakúpiť návštevnícku eKartu a parkovať v čase od 8:00 do 18:00 za poplatok bez nutnosti používania aplikácie Urbi – parkovanie v Petržalke, vždy keď v Petržalke zaparkuje. Spolu s rozšírenými balíčkami, ktoré návštevnícka eKarta ponúka, však môže v Petržalke parkovať oveľa výhodnejšie. Večerné parkovanie od 18:00 do 8:00 zostáva naďalej spoplatnené.

Typy návštevníckych kariet

Denná návštevnícka eKarta

 • Platí 24 hodín bez večerného parkovania (napr. od 14:00 do 18:00 a od 8:00 nasledujúceho dňa do 14:00, parkovanie v noci je spoplatnené sumou 1Euro/hodina a formou úhrady cez SMS alebo použitím parkovacieho lístka) 
 • Platí v pracovné dni v čase od 8:00 do 18:00 a od piatka 18:00 do nedele 18:00 (príklad: ak si zakúpite návštevnícku eKartu v piatok o 8:01 bude vám parkovanie v Petržalke platiť do soboty 8:01, teda aj v noci. Naopak, ak si zakúpite návštevnícku eKartu v nedeľu o 15:01 bude vám parkovanie v Petržalke platiť do nedele 18:00 a následne v pondelok od 8:00 do 15:01. Nočný čas je v tomto prípade spoplatnený sumou 1 Euro/hodina
 • Nie je možné dokúpiť si ďalšie hodiny parkovania
 • Cena dennej eKarty – 1 €

Týždenná návštevnícka eKarta

 • Platí 7 dní bez ohľadu na to, v ktorý deň roku je zakúpená
 • Platí v pracovné dni v čase od 8:00 do 18:00 a počas víkendu od piatka 8:00 do nedele 18:00
 • Nie je možné dokúpiť si ďalšie hodiny parkovania
 • Cena týždennej eKarty – 5 €

Mesačná návštevnícka eKarta

 • Platí 30 dní bez ohľadu na to, v ktorý deň roku je zakúpená
 • Platí v pracovné dni v čase od 8:00 do 18:00 a počas víkendu od piatka 8:00 do nedele 18:00
 • Nie je možné dokúpiť si ďalšie hodiny parkovania
 • Cena mesačnej eKarty – 10 €

Ročná návštevnícka eKarta

 • Platí 1 kalendárny rok (do 31.12.2021) bez ohľadu na to, v ktorý deň roku je zakúpená
 • Platí v pracovné dni v čase od 8:00 do 18:00 a počas víkendu od piatka 8:00 do nedele 18:00
 • Možnosť dokúpiť si ďalšie hodiny parkovania: 6:00 – 7:00 príplatok 10€; 6:00 – 8:00 príplatok 20€; 18:00 – 19:00 príplatok 30€; 18:00 – 20:00 príplatok 40€
 • Pri ročnej návštevníckej eKarte si tak viete rozšíriť parkovanie v Petržalke od 6:00 do 20:00 za poplatok 110 Euro (50 Euro ročná návštevnícka karta + 60 Euro príplatok za časové rozšírenia).
 • Cena ročnej eKarty – 50 € + rozšírenie

Zdroj: Petržalka