Parkovisko na Tyršovom nábreží je kompletne zrekonštruované

17505

Plocha na Tyršovom nábreží pri Starom moste v Bratislave ešte donedávna pripomínala skôr tankodrom ako parkovisko. Problémom bolo aj to, že dlhodobo slúžila ako neregulovaná odstavná plocha pre rôzne vozidlá vrátane karavanov. Hlavné mesto v týchto dňoch dokončilo rekonštrukciu parkoviska.

„V rámci prípravy revitalizácie Sadu Janka Kráľa a nábrežia sme sa tak prirodzene zaoberali aj využitím tohto priestoru. Chceme, aby Tyršovo nábrežie a Sad Janka Kráľa boli aj naďalej prístupné návštevníčkam a návštevníkom, ktorí potrebujú použiť auto, na druhej strane však nechceme, aby tento významný mestský priestor slúžil ako neregulovaná odstavná plocha pre dlhodobé parkovanie,“ dočítali sme sa na sociálnej sieti hlavného mesta.

Mesto Bratislava kompletne opravilo plochu na nábreží pri zjazde zo Starého mosta a lokálne aj plochu na mieste bývalého lunaparku a následne na nich vyznačíme parkovacie miesta, aby bolo jasné, kde je možné parkovať a kde nie. Pri moste vzniklo 155 miest pre autá a 10 miest pre motorky. Pri bývalom lunaparku ide o 115 miest pre autá a ďalších 5 miest pre zásobovanie.

Nový režim parkovania na Tyršovom nábreží bude nastavený tak, aby slúžil prioritne návštevníkom nábrežia a Sadu Janka Kráľa a minimalizoval dlhodobé parkovanie. Počas letných prázdnin bude parkovisko na Tyršovom nábreží slúžiť návštevníkom bezplatne, neskôr bude parkovanie spoplatnené hodinovou sadzbou.

  • Cez pracovné dni od 17:00 do 22:00 a cez víkendy a dni pracovného pokoja (7:00-22:00) budú mať návštevníci prvé dve hodiny zdarma a následne tretia a každá ďalšia hodina bude spoplatnená sadzbou 1 eur/hod.
  • Cez pracovné dni od 7:00 do 17:00 bude prvá hodina zdarma, druhá hodina bude spoplatnená sadzbou 1 eur/hod. a tretia a každá ďalšia sumou 2 eur/hod.

Riešenie pri bývalom lunaparku sa realizuje ako dočasné, do doby, kým bude pripravená celková revitalizácia Tyršovho nábrežia. S časťou revitalizácie nábrežia plánuje mesto začať už v lete a v okolí pamätníka Daniela Tupého vybuduje nové chodníky a priestor doplní o novú výsadbu, mobiliár a osvetlenie a zároveň v tomto priestore zredukuje parkovanie. Dlhé roky neregulovaná odstavná plocha sa aspoň z časti premení na kvalitný priestor. Na hlavnej parkovacej ploche Pod mostom zase mesto komplexne obnovilo povrchy a vytvorilo nové zelené plochy.

Zdroj: Hlavné mesto SR
Foto: Michal Feik