Participatívny rozpočet otvorený už len do pondelka

890

Žiadatelia o dotáciu pre malé komunitné projekty na všeobecne prospešné a verejnoprospešné projekty majú čas požiadať bratislavskú župu o podporu z Participatívneho rozpočtu už len do pondelka 20. mája 2019. Víťazné projekty, o ktorých opäť rozhodne hlasovaním verejnosť, si rozdelia vyše štvrť milióna eur.

„Princíp je jednoduchý. Žiadosť treba podať elektronicky cez www.rozhodni-bsk.sk, zaregistrovať ju a vyplniť formulár. Vyplnenú žiadosť potom vytlačiť a spolu s povinnými prílohami doručiť na Podateľňu Úradu BSK buď osobne alebo poštou. Na obálke nezabudnúť uviesť „Participatívny rozpočet“, upresnil postup prihlásenia sa do Participatívneho rozpočtu bratislavský župan Juraj Droba. 

Bratislavský samosprávny kraj vyhlásil už 2. ročník Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Participatívneho rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na rok 10. apríla 2019. Prihlasovanie projektov je možné len do polnoci 20. mája 2019, teda do pondelku.

Každý žiadateľ môže podať iba jednu žiadosť v rámci tejto výzvy. Spolufinancovanie zo strany žiadateľa nie je povinné. Suma 255 880 eur, vyčlenená pre Participatívny rozpočet, je rozčlenená podľa počtu obyvateľov do ôsmich teritórií BSK nasledovne:

Bratislava I.   15 966 €

Bratislava II.  45 181 €

Bratislava III. 26 122 €

Bratislava IV. 38 054 €

Bratislava V.  43 562 €

Senec             33 275 €

Malacky         28 700 €

Pezinok          25 020 €

Výška poskytnutej dotácie je maximálne 3 500 eur pre projekt. Podpora je určená len pre obce, mestá, ale aj právnické osoby z územia Bratislavského samosprávneho kraja. O tom, ktoré projekty získajú podporu pre realizáciu rozhodnú hlasovaním obyvatelia BSK formou elektronického hlasovania cez www.rozhodni-bsk.sk. Podporené budú projekty s najvyšším počtom získaných hlasov. Výsledky hlasovania, ako aj zoznam úspešných žiadateľov, budú zverejnené na www.rozhodni-bsk.sk.

Adresa pre doručenie žiadosti, buď osobne alebo poštou, je:

Podateľňa Úradu BSK

Bratislavský samosprávny kraj

Sabinovská 16, P.O. Box 106

820 05 Bratislava 25