Pediatrov je stále menej. Chýbajú aj špecialisti

1697

V Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK)  sa už dlhšiu dobu eviduje problém s pediatrami. Väčší počet pediatrov činnosť ukončil ako začal.

Vzhľadom na dlhoročný pokles pôrodnosti boli pediatri zvyknutí starať sa o nižší počet detí. Teraz sú títo lekári v dôchodkovom veku a počet detí v starostlivosti im narastá. Dopyt po pediatrickej ambulancii eviduje BSK najmä v mestských častiach Bratislava IV. a Bratislava V. Čo sa týka špecialistov, chýbajú najmä lekári v najčastejšie využívaných špecializáciách ako neurológia, ortopédia, kardiológia, ORL, ale aj pediatrické špecializácie. Mimo Bratislavy je problém aj so zabezpečením stomatologickej starostlivosti, najmä v regióne Záhorie.

Hlavnou motiváciou pre lekára, aby sa rozhodol pre špecializáciu všeobecné lekárstvo pre dospelých alebo pediatria je nielen medicínska stránka týchto odborností, ale aj stabilita a schopnosť prevádzkovať vlastnú ambulanciu. Avšak prax ukazuje, že hlavnou prekážkou pre lekára je neschopnosť dostať sa k vlastnej ambulancii, ktoré sa predávajú za stále vysoké ceny. Otvoriť si ambulanciu na zelenej lúke, teda začať fungovať s pár pacientami a platiť náklady celej ambulancie zase bráni platobný mechanizmus zdravotných poisťovní, ktoré platia tieto ambulancie podľa počtu kapitovaných pacientov. Samosprávy si uvedomujú, aké náročné je nájsť nového lekára, a preto je už často bežným  javom vstup obce formou symbolického nájmu, úhradou nákladov na rekonštrukciu ambulancie, nákladov na prevádzku. Veľa obcí dnes disponuje pripravenými ambulanciami.

V roku 2019 BSK spustil dotačný program pre začínajúcich všeobecných lekárov. Suma maximálne do výšky 5000 eur bola poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí majú povolenie na prevádzkovanie ambulantného zdravotníckeho zariadenia v odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria poskytnutá na základe zverejnenej Výzvy. Avšak BSK príde pre pandémiu COVID-19 podľa predbežných prepočtov do konca roka o 8 miliónov eur, preto musel pristúpiť k úprave rozpočtu a niektoré plánované aktivity odložiť. Poslanci

Zastupiteľstva BSK na svojom rokovaní 29. 5. 2020 schválilo materiál o zmene rozpočtu BSK pre rok 2020, kde ráta aj s opatrením, ku ktorému už pristúpili viaceré kraje. Tým je dočasné pozastavenie poskytovania dotácií z vlastných príjmov kraja tretím osobám. Ten ráta s dočasným pozastavením výziev v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS) a s dočasným neotvorením výziev v rámci participatívneho rozpočtu či územných dotácií.