Petržalka chystá nové triedy v materských školách. Zamestnancom ponúka nájomné byty a finančný bonus

948
Vďaka novootvoreným triedam na jeseň pribudne ďalších 250 voľných miest, na ktoré bude mestská časť môcť prijať ďalšie deti.
Vďaka novootvoreným triedam na jeseň pribudne ďalších 250 voľných miest, na ktoré bude mestská časť môcť prijať ďalšie deti.

Mestská časť Petržalka chystá 10 nových tried pre deti v materskej škole. Žiadosti o prijatie dieťaťa mohli rodičia podávať do konca mája a spolu ich prišlo 1553.

Prijatých detí bude 913, zatiaľ čo 640 žiadostí bude bohužiaľ zamietnutých. Dobrou správou je, že vďaka novootvoreným triedam na jeseň pribudne ďalších 250 voľných miest, na ktoré bude mestská časť môcť prijať ďalšie deti.

Po jednej triede pribudne v MŠ Lietavská, MŠ Iľjušinova a v MŠ Turnianska, o tri triedy mestská časť rozšíri MŠ Bohrova a v MŠ Turnianska vznikne v priestoroch základnej školy nová štvortriedna materská škola. Okrem toho aktuálne prebiehajú rokovania s developerom Slnečníc, práve kvôli možnosti vytvorenia ďalšej verejnej materskej školy. Vytvorenie nových tried si vyžaduje prilákať do škôl učiteľov a učiteľky. Mestská časť verí, že motiváciou bude napríklad náborový príspevok alebo nájomné byty, ktoré sú v jej vlastníctve.

„Naďalej pracujeme na tom, aby boli od septembra 2022 prijaté všetky deti staršie ako tri roky. Trend ukazuje, že populačná krivka výrazným spôsobom najbližších pár rokov nenarastie. Budúci rok plánujeme otvoriť ďalších 5 až 6 tried a okrem toho do siete školských zariadení plánujeme zaradiť aj bývalú MŠ Fedinova,“ hovorí o plánoch na ďalší rok starosta Petržalky Ján Hrčka.

Viac informácií o nových triedach alebo o prijímaní detí do materských škôl si prečítate TU.

Zdroj: Petržalka