Petržalka hľadá nových členov do Petržalského mládežníckeho parlamentu

324

Petržalský mládežnícky parlament, ktorý je iniciatívnym a poradným orgánom starostu i miestneho zastupiteľstva, hľadá nových členov. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať prostredníctvom on-line formulára, urobiť tak môžu do 10. februára (vrátane).

Petržalský mládežnícky parlament vznikol v novembri 2020, aby mestská časť mohla ráznejšie reagovať na to, čo mladých Petržalčanov naozaj trápi. Cieľom bolo a naďalej i zostáva realizovať aj predstavy mládeže o tom, ako by mal život v mestskej časti vyzerať. Odvtedy pôsobí ako poradný a iniciatívny orgán miestneho zastupiteľstva a starostu Petržalky.

V zmysle platného štatútu končí členom petržalského parlamentu po dvoch rokoch funkčné obdobie. Ich rady môže rozšíriť každý mladý človek vo veku od 15 do 30 rokov, ktorý má zároveň trvalý pobyt v Petržalke alebo na území mestskej časti študuje. Parlament môže mať maximálne 15 členov. Spomedzi uchádzačov ich vyberie odborná komisia. Registrujte sa na PETRZALKA.sk/pmp.

Počas svojej existencie sa Petržalský mládežnícky parlament venoval viacerým zaujímavým aktivitám. Jeho členovia sa napríklad zúčastňovali pravidelných online stretnutí členov mládežníckych parlamentov z celého Slovenska pod záštitou Národného inštitútu vzdelávania a mládeže. „Študenti taktiež prostredníctvom workshopov vysvetľovali učiteľom miestnych základných a stredných škôl, ako vo vzdelávaní kreatívne využívať online nástroje. Taktiež pomohli s prípravou koncepcie rozvoja práce s mládežou, zapojili sa do viacerých zelených projektov a oveľa viac,“ priblížila mestská časť Petržalka.

Zdroj: Petržalka