Petržalka hospodárila v minulom roku s prebytkom viac ako 3,1 milióna eur

762

V minulom roku Petržalka hospodárila s prebytkom. A to viac ako 3,1 milióna eur. Vyplýva to zo záverečného účtu mestskej časti za rok 2019. Prebytok sa presúva do rezervného fondu.

Prebytok mestskej časti súvisí podľa starostu Jána Hrčku s viacerými aspektmi. „Niečo bolo zvýšením príjmov, ktoré boli nad očakávania. Niečo bolo šetrením a konzervatívnejším spôsobom hospodárenia. Nechceli sme v prvý rok výrazne míňať a snažili sme sa rozmýšľať o nevyhnutnosti všetkých výdavkov. A niečo bolo aj tým, že nie všetky aktivity sa zrealizovali,“ povedal starosta.

Zároveň poznamenal, že v čase koronakrízy sa ušetrené peniaze samospráve zídu. Mestská časť dlhodobo poukazuje na to, že verejný investičný dlh je vysoký, napríklad čo sa budov, ciest a chodníkov týka. Miestny úrad spolu s poslancami preto hľadá spôsob, ako ich zrealizovať.

Zdroj: Petržalka