Petržalka je bezpečnejšia aj vďaka podnetom od občanov

822

Z podnetov od občanov mestská časť Petržalka zistila, že v blízkosti Chorvátskeho ramena sa nachádza strom poškodený bobrom európskym a hrozí obava, že by mohol pádom ohroziť bezpečnosť obyvateľov.

Oddelenie životného prostredia v Petržalke preverili stav dreviny priamo v teréne. Správcom pozemku je Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Bratislava, mestská časť preto upozornila jeho pracovníkov na potrebu nainštalovania pletiva, resp. ochrany proti ohrýzaniu. Napriek tomu, že pletivo bolo v minulosti odcudzené, Slovenský vodohospodársky podnik ochranu proti ohryzeniu v krátkom čase na poškodený strom opäť nainštaloval. Petržalka informuje občanov, aby pletivo neodstraňovali, práve z dôvodu bezpečnosti.

„Ďakujeme zároveň, že ste všímaví voči svojmu okoliu a spolu s nami tak vytvárate bezpečné prostredie pre všetkých obyvateľov Petržalky.“ napísala samospráva na sociálnej sieti.

Zdroj: Petržalka