Petržalka má ďalšie opravené ihrisko

2110

Vďaka schválenej dotácie z Úradu vlády SR, program „Podpora rozvoja športu na rok 2019“ mestská časť Bratislava-Petržalka zrealizovala ku koncu marca 2020 projekt „Oprava nevyhovujúceho technického stavu multifunkčného ihriska ZŠ Holíčska 50, Bratislava-Petržalka“.

Finančné prostriedky vo výške 10 000 eur boli poskytnuté na základe dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019, pričom mestská časť predmetnú opravu spolufinancovala vo výške viac ako 17 000 eur.

Multifunkčné ihrisko bolo vybudované v roku 2008, po rokoch užívania žiakmi ZŠ Holíčska 50 ale aj širokou verejnosťou bolo už v nevyhovujúcom technickom stave a podľa stanoviska bezpečnostného technika nespĺňalo bezpečnostné a hygienické normy.

Opravy sa týkali doplnenia chýbajúcich a výmena poškodených komponentov mantinelov ihriska, stĺpiky, spodné aj vrchné profily, madlá, výplňové dosky z polyplanku. Taktiež sa dopĺňala jedna futbalová bránka a ochranné siete, strojové ošetrenie povrchu ihriska z umelého trávnika. V rámci umelého trávnika bolo zrealizované pieskovanie koberca a lepenie čiar. K predmetnej ploche ihriska bola osadená tabuľa s prevádzkovým poriadkom a informačná tabuľa s cvikmi.

Ihrisko bolo mestskou časťou prevzaté od zhotoviteľa dňa 19. 3. 2020 a žiakom ZŠ Holíčska ako aj širokej verejnosti bude prístupné ihneď po zrušení opatrení súvisiacich s koronavírusom.

Zdroj: Petržalka