Petržalka má pre tento rok svoje osobnosti, im memoriam ocenila M. Ftáčnika

568

Mestská časť Petržalka už po 24-krát slávnostne ocenila významné osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj Petržalky. Čestný titul Osobnosť Petržalky 2022 si odniesli piati, udeľovalo sa aj ocenenie in memoriam pre vtedajšieho starostu Petržalky Milana Ftáčnika a po prvýkrát aj Cena verejnosti.

Oceňovanie osobností Petržalky patrí medzi tradičné podujatia, ktoré organizuje miestna samospráva od roku 1998. Odvtedy získalo tento zaslúžilý titul až 132 Petržalčanov, ktorí usilovnou prácou významne prispeli k rozvoju mestskej časti v rôznych oblastiach. K oceneným osobnostiam pribudlo tento rok ďalších šesť, ktorých mohla verejnosť nominovať prostredníctvom online formulárov. O menách víťazov alebo víťaziek aj s laureátmi v piatich hlavných kategóriách nakoniec rozhodlo viac ako 1 500 SMS hlasov z radov verejnosti. 

Osobnosti boli oficiálne ocenené na slávnostnom galavečeri v stredu 28. septembra v Dome kultúry Zrkadlový Háj. Z rúk starostu Jána Hrčku a jeho zástupkyne Jany Hrehorovej si prevzali čestné plakety, kytice a ďalšie vecné dary. V rámci podujatia vystúpil dámsky komorný orchester The Ladies Ensemble a v závere na hostí čakalo bohaté občerstvenie.

Šesť kategórií osobnosti Petržalky 2022

V kategórii Kultúra a rozvoj spoločenského života si ocenenie z troch nominovaných odniesol don Jozef Pöstényi, ktorý stál pri zrode a rozvoji Saleziánskeho mládežníckeho strediska Mamateyova. Vďaka nie malému úsiliu, trpezlivej a obetavej práci jeho i ostatných saleziánov zohralo toto miesto dôležitú úlohu v životoch mnohých mladých Petržalčanov.

Víťazom druhej kategórie Sociálna práca a ochrana života a zdravia sa stal lekár Ľudovít Divinec, ktorý pôsobil v rokoch 1980 až 2018 ako primár Neonatologickej kliniky M. Rusnáka. Na začiatku kariéry na Bezručovej ulici, po otvorení nemocnice na Antolskej práve v Petržalke. Jeho rukami prešlo viac ako 100-tisíc novorodencov, o ktorých sa s láskou vždy staral.

Laureátom kategórie Šport a rozvoj aktívneho životného štýlu sa stal Marián Kukumberg, bývalý hádzanár a reprezentant športu na svetovej úrovni. Pod jeho vedením športovci zo Športového centra polície a Strediska štátnej športovej reprezentácie Ministerstva vnútra SR vybojovali historicky najviac olympijských, svetových a európskych medailí pre našu krajinu.

Ocenenie v kategórii Vzdelávanie a rozvoj kritického myslenia si vyslúžila riaditeľka Základnej školy Dudova Hana Závodná. Obľúbená pedagogička aktuálne okrem iného vynakladá veľkú snahu na hľadanie ďalších externých financií pre svoju školu, ktoré následne využíva na mnohé užitočné veci. Napríklad nové materiálno-technické vybavenie alebo výchovno-vzdelávacie pomôcky.

V poslednej kategórii Životné prostredie a ochrana prírody si ocenenie odniesla Petržalčanka Miroslava Pavlíková za šírenie osvety medzi najmenšími vo svojich predstaveniach zameranú na ochranu prírody či zdravého stravovania. Deťom sa taktiež prihovára aj prostredníctvom relácie Fidlibum v RTVS, kde ju môžu spoznať ako moderátorku Mišku.

Ocenenie in memoriam

Šiestu kategóriu in memoriam za celoživotný prínos petržalskej komunite navrhol priamo starosta mestskej časti Ján Hrčka. Ten ocenil bývalého starostu Petržalky a primátora Milana Ftáčnika, ktorý nás opustil v máji minulého roka. Ocenenie za neho na galavečeri prebral jeho syn Milan Ftáčnik ml.

Cena verejnosti

Novinkou 24. ročníka bola aj neoficiálna siedma kategória o Cenu verejnosti, o ktorej, ako napovedá názov, rozhodovala verejnosť v online hlasovaní na webe OSOBNOST.petrzalka.sk. Najviac hlasov venovala verejnosť riaditeľovi Základnej školy Tupolevova Miroslavovi Cisárovi, ktorý vychoval viacerých medailistov z európskych a svetových šampionátov a dennodenne zabezpečuje chod najväčšieho a najúspešnejšieho karate klubu v Petržalke.

Miroslav Cisár
Miroslav Cisár

Zdroj: Petržalka