Petržalka motivuje učiteľov. Prichystala pre nich nové byty

2252

Petržalka prenajala deväť nových bytov vo svojom vlastníctve pre učiteľov základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. Týmto spôsobom sa snaží motivovať učiteľov a zabezpečiť, aby v školách nechýbala nevyhnutná pracovná sila.

Nové byty sa nachádzajú na Ulici Ondreja Štefanka v modernom komplexe postavenom v roku 2015. Žiadatelia mali na výber jednoizbové a dvojizbové byty, všetky štandardne vybavené kúpeľňou a WC. Cena nájmu je oproti klasickým obecným bytom o niečo vyššia, no na druhej strane je úmerná kvalite bývania.

Mestská časť osadila v bytoch nové kuchynské linky, sporáky, digestory a inštalovala stropné osvetlenie. Byty sú riadne skolaudované a do konca júna sa do nich nasťahujú prví nájomníci.

Pre úspešné schválenie žiadosti o prenajatie bytu museli záujemcovia o prenájom splniť podmienky, ktoré upravujú zásady hospodárenia s bytmi vo vlastníctve mestskej časti. Jednou z nich je napríklad povinnosť byť poberateľom čistého mesačného príjmu najmenej vo výške dvojnásobku životného minima či nebyť vlastníkom žiadnej nehnuteľnosti. V zásadách je obsiahnutá i doba nájmu, ktorá nesmie prevýšiť tri roky. Výška ceny nájmu je určená podľa výmery bytu, v tomto prípade 7 eur/m2 na mesiac.

Žiadosti o bývanie mohli žiadatelia adresovať bytovému oddeleniu miestneho úradu. Evidované žiadosti boli následne prerokované členmi sociálnej a bytovej komisie, ktorí odporučili postup nájmu predmetných bytov. Finálne slovo v rozhodovaní mal starosta mestskej časti.

NOVÉ BYTY PRE UČITEĽOV 🔑Petržalka prenajala deväť nových bytov vo svojom vlastníctve pre učiteľov základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. Týmto spôsobom sa snaží motivovať učiteľov a zabezpečiť, aby v školách nechýbala nevyhnutná pracovná sila. Tešia sa pedagógpvia z nového bývania? Dozviete sa v našej reportáži 📽

Uverejnil používateľ Petržalka Utorok 16. júna 2020

Zdroj: Petržalka