Petržalka opäť hľadá svojho nezabudnuteľného učiteľa

701

Bratislavská Petržalka aj tento rok hľadá Učiteľa, na ktorého sa nezabúda. Ide o špeciálnu kategóriu v rámci každoročných oceňovaní najlepších pedagógov materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. Učiteľom s takýmto titulom sa môže stať súčasný, ale aj bývalý pedagóg.

„Súčasťou slávnosti bude aj ocenenie súčasných aj bývalých pedagógov, ktorí sa svojím pedagogickým majstrovstvom, láskavým a citlivým prístupom stali pre svoje deti a žiakov ich druhými rodičmi a dokázali im aj ich rodičom pomôcť často aj v zložitých a ťažkých životných situáciách,“ približuje mestská časť. Navrhnúť ich môžu žiaci, ich rodičia, absolventi, riaditelia škôl či kolegovia učiteľov.

Návrhy je potrebné poslať do 5. marca poštou na oddelenie školstva petržalského miestneho úradu alebo elektronicky na e-mailovú adresu juraj.monsberger@petrzalka.sk. Predložené návrhy musia obsahovať meno a priezvisko navrhovaného pedagóga vrátane kontaktu na neho, názov materskej školy alebo základnej školy, v ktorej pôsobil, respektíve pôsobí, ako aj zdôvodnenie návrhu. Kontaktné údaje by však nemal zabudnúť uviesť ani navrhovateľ.

Zdroj: TASR