Petržalka opäť pripomína majiteľom psov, aby nezabudli zaplatiť daň

662

Bratislavská Petržalka opätovne pripomína majiteľom psov, aby nezabúdali na svoje povinnosti, teda na jeho nahlásenie i zaplatenie dane. Mestská časť eviduje približne 8000 psov a narastajúci počet neplatičov. Nevylučuje udeľovanie sankcií. Informuje o tom na svojom webe i sociálnej sieti.

„Len tento rok evidujeme v mestskej časti 568 neplatičov dane za psa. Pritom práve tieto poplatky pomáhajú vytvárať priestor priateľský pre psov. Môžeme tvoriť nové výbehy či starať sa o údržbu smetných nádob, ale tiež vytvárať ďalšie služby,“ konštatuje Janka Velická z petržalského referátu miestnych daní a poplatkov.

Miestny úrad rozumie, že niekedy sa dá na termín zaplatenia dane za psa zabudnúť. Každému majiteľovi, ktorý miestnu daň neuhradil do konkrétneho termínu, túto povinnosť pripomína. Sú však aj také prípady, keď majiteľ svojho psa nenahlási, prípadne odmieta daň zaplatiť aj napriek opakovaným výzvam.

„Počet neplatičov neustále narastá, a preto, hoci neradi, musíme podnikať aj nepopulárne kroky a spolupracovať i s mestskou políciou, ktorá neregistrované zvieratá v uliciach neustále monitoruje. Nám potom neostáva nič iné, len nezodpovedných majiteľov upozorniť a následne sankcionovať,“ odkazuje mestská časť.

Každý majiteľ psa je povinný písomne oznámiť príslušnej obci, respektíve miestnej časti, svojho psa do 30 dní odo dňa, keď si ho priniesol domov. Následne je za neho v zákonom stanovenej lehote povinný zaplatiť daň. Bližšie informácie vrátane sadzby dane za psa či výška možnej pokuty je zverejnená na webe mestskej časti.

Zdroj: TASR