Petržalka po páde zábradlia na Jasovskej 12 zvolila urgentný postup

577

Mnohé z pochôdznych terás v mestskej časti Petržalka majú svoje časy slávy už dávno za sebou. Najnovšie, došlo počas víkendu k pádu zábradlia na schodisku terasy na Jasovskej 12. Pri akejkoľvek snahe o ich rekonštrukciu je ale takmer vždy najväčším kameňom úrazu nejasné vlastníctvo, ku ktorému sa nikto nechce prihlásiť.

„Žiaľ, aj preto počas uplynulého víkendu, v nedeľu 15. januára došlo k pádu nášho zábradlia na schodisku Jasovská 12,“ informuje mestská časť na webe. Hoci časti terás, ktoré má mestská časť v správe referát investičných činností a oddelenia správy verejných priestranstiev pravidelne monitoruje, nie je v silách Petržalky – finančných ani fyzických – opraviť všetky úseky zanedbané viac než tromi dekádami nečinnosti naraz.

Samotná Petržalka má pritom od magistrátu v správe iba 16 úsekov terás, ktoré sa snaží v uplynulých rokoch postupne opravovať. Dôkazom sú napríklad nedávno zrekonštruované schodiská na Rovniankovej 2, Fedinovej 2 a Beňadickej 5-13, ktoré spolu samosprávnu kasu vyšli na desiatky tisíc EUR.

„Paradoxom je, že v minulom roku sa nám na miestnom úrade konečne podarilo rozbehnúť komplexnú pasportizáciu všetkých pochôdznych terás nášho zeleného sídliska. Aj vďaka nej sa ukázalo a ukazuje, že viacero úsekov terás – nielen v správe petržalskej samosprávy – sa nachádza v havarijnom a neopraviteľnom stave. Zábradlie schodiska Jasovskej 12 však spadlo skôr, ako sa nám finálny statický posudok podarilo s partnermi dokončiť,“ približuje.

Lokalitu ešte v deň incidentu zabezpečili a označili. Hneď v pondelok 16. januára sa konala aj ďalšia odborná obhliadka miesta, ktorej závery len potvrdili nevyhovujúci technický stav schodiska i zábradlia, na čom sa v utorok 17. januára, zhodli statici a odborníci z miestneho úradu.

„Aby sme zabránili ohrozeniu života a zdravia obyvateľov, pristúpime k búraniu schodiska a následne k vypracovaniu projektovej dokumentácie na výstavbu nového schodiska. Veríme, že plány mestskej časti budú úspešné a schodisko bude všetkým Petržalčanom i návštevníkom slúžiť dlhé roky bez nehody. Dovtedy vás ale kvôli bezpečnosti prosíme o opatrnosť a pokiaľ to situácia umožní, schodisku na Jasovskej 12 sa oblúkom vyhnite,“ dodáva miestny úrad.

Zdroj: Petržalka