Petržalka podnikateľom odpustí nájom

834

Z dôvodu nepriaznivej ekonomickej situácie spôsobenej pandémiou prišla petržalská samospráva s iniciatívou pomôcť podnikateľom, ktorých sa kríza dotkla v najväčšej miere.

Fyzické a právnické osoby, ktoré majú prenajaté nebytové priestory od mestskej časti na účely podnikateľskej činnosti, môžu požiadať mestskú časť o odpustenie dlhu z nájmu v čase mimoriadnej situácie spôsobenej koronavírusom.

Zdroj: Petržalka