Petržalka pokračuje v práci s ľuďmi bez domova

700
Zdroj: Petržalka/ilustračné foto
Zdroj: Petržalka/ilustračné foto

Ďalším pozitívnym príkladom je Holíčska ulica. Mestská časť Petržalka si plne uvedomuje ako jednoducho sa v spleti rozličných udalostí môžu ľudia ocitnúť úplne na dne, rovno na ulici. Nikto si taký scenár určite nepraje, a preto sa mestská časť snaží na ľudské príbehy pretkané tragédiami často poukazovať.

„Našimi predĺženými rukami i očami sú ochotní kolegovia zo sociálneho oddelenia Miestneho úradu Petržalka, ktorí pravidelne v teréne monitorujú ťažký život ľudí bez domova. I keď ide o primárnu kompetenciu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, v rámci možností, záujmu o okolie a spolupatričnosti aj naši terénni pracovníci navštevujú ľudí bez domova naprieč Petržalkou a zaujímajú sa o ich potreby, ale aj radosti či starosti,“ približuje mestská časť na webe.

Výsledky ich práce v spolupráci s petržalskými pracovníkmi môžete vidieť aj v teréne. „Niekedy sa ťažko skúšaných ľudí podarí povzbudiť k návšteve zariadení, ktoré im vedia podať pomocnú ruku, inokedy začnú pracovať a naspäť sa začlenia do spoločnosti a v ďalších prípadoch sa ich podarí aspoň presťahovať a verejný priestor po nich poupratovať. Dôkazom je napríklad Holíčska ulica, kde naši chlapi z údržby upratali doslova celú obývačku,“ dodáva.

Na najväčšom petržalskom sídlisku sa v súčasnosti pohybuje približne 60 ľudí bez domova. Hoci pohľad na nich či zápach nemusí byť vždy práve prívetivý, neodsudzujme ich. Nikdy nevieme, aký príbeh sa na ich osude podpísal a či sa v tejto nešťastnej situácii ocitli vlastným alebo cudzím pričinením.

Zdroj: Petržalka