Petržalka pokračuje vo zvyšovaní kapacít svojich materských škôl

1333

Bratislavská Petržalka pokračuje vo zvyšovaní kapacít svojich materských škôl. Mestská časť sa zapojí do výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, pokračuje tiež s budovaním tried vo vlastnej réžii. Pribudnúť majú stovky nových miest. Informovala o tom hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.

Mestská časť sa bude napríklad uchádzať o dotáciu na prestavbu školníckych bytov na triedy v materských školách na Bohrovej, Ševčenkovej a Pifflovej ulici. Vytvorenie troch nových tried by prinieslo zvýšenie kapacity o viac ako 70 detí. Návrhy na zapojenie do výzvy odsúhlasili tento týždeň miestni poslanci. Ak by ministerstvo žiadosť zamietlo, samospráva zrealizuje kompletnú rekonštrukciu z vlastných zdrojov. Náklady by sa mali vyšplhať na viac ako 300.000 eur.

Mimo výzvy plánuje tiež mestská časť vytvoriť prestavbou školníckeho bytu ďalšiu novú triedu v materskej škole na Šustekovej ulici pre 20 detí, ďalšia nová trieda pre 25 detí by mohla vzniknúť v škôlke na Bzovíckej ulici. „Taktika premeny bývalých školníckych bytov alebo práčovní na nové triedy sa osvedčila. V posledných troch rokoch sa podarilo miesta zvýšiť celkovo o sedem tried pre viac ako 150 detí,“ poznamenala Halašková.

Samospráva zároveň pracuje aj na nových škôlkach, v poradí 25. škôlku sprevádzkovala v januári na Turnianskej ulici s kapacitou 84 detí. V budúcom školskom roku 2022/2023 plánuje do siete školských zariadení vo svojej pôsobnosti zaradiť ďalšie dve nové. Jednu v Slnečniciach, druhú v objekte bývalej MŠ Fedinova. Priestory na Fedinovej ulici pôvodne prenajímala detským jasliam Kľúčik a spoločnosti zameranej na podporné aktivity pre rodičov. Do konca augusta bude priestory využívať aj nezisková organizácia Vysnívaný domov, ktorá funguje ako súkromná materská škola a domov sociálnych služieb. Následne ich mestská časť plánuje prestavať na novú materskú školu. Koncom minulého roka schválili miestni poslanci odkúpenie novostavby v Slnečniciach na vytvorenie škôlky pre približne 68 detí. Vedenie mestskej časti aktuálne rokuje s developerom aj o podmienkach na vybudovanie základnej i strednej školy a inej verejnej občianskej vybavenosti, čím by vznikla prvá združená materská, základná a stredná škola v Petržalke.

„Materskú školu by sme radi otvorili v septembri tohto roka. Spolu so sprevádzkovaním MŠ Fedinova tak vytvoríme desať tried pre zhruba ďalších 250 detí,“ skonštatoval starosta Petržalky Ján Hrčka.

Zdroj: TASR; Foto: Petržalka