Petržalka poskytne dotácie veľkým športovým klubom aj v roku 2023

519

Bratislavská Petržalka podporí veľké športové kluby aj v roku 2023. Žiadosti o dotácie môžu podávať do 15. novembra. S povinnými prílohami je možné ich posielať len prostredníctvom elektronického portálu. Samospráva by mala budúci rok prerozdeliť viac ako 196.000 eur. Mestská časť o tom informuje na svojom webe.

„Veľmi ma teší, že aj v tomto roku našu mestskú časť úspešne reprezentuje viacero petržalských športových klubov. Na ich výsledky sme patrične hrdí a ďakujeme predovšetkým tým, ktorí sa starajú o našu mládež. V Petržalke aj naďalej pracujeme na rozšírení siete športovísk,“ skonštatoval starosta Petržalky Ján Hrčka.

Mestská časť každoročne v rámci podpory športu prerozdeľuje aj dotácie na činnosť veľkých športových klubov pôsobiacich na jej území. Tie je možné poskytnúť najmä na podporu účasti talentovaných športovcov na regionálnych, celoslovenských či medzinárodných súťažiach. Ale tiež na pokrytie nákladov na činnosť a prevádzku športovania členov klubu.

Mestská časť v roku 2022 cez jednu zo schém podpory rozdelila viac ako 185.000 eur pre desať najväčších klubov, ktoré sa venujú gymnastike, futbalu, atletike, basketbalu, hokeju, hádzanej, behu, karate či tancu. Na účely poskytovania dotácií vyčleňuje samospráva zo svojho rozpočtu jedno percento z podielu na dani z príjmov fyzických osôb za predchádzajúci kalendárny rok. Podrobné informácie nájdu žiadatelia na webovej stránke mestskej časti, prípadne vo všeobecne záväznom nariadení z roku 2020.

Zdroj: TASR