Petržalka poskytne dotácie veľkým športovým klubom aj v roku 2024

675

Bratislavská Petržalka podporí veľké športové kluby aj v roku 2024. Žiadosti o dotácie môžu podávať do 15. novembra. S povinnými prílohami je možné ich posielať len prostredníctvom elektronického portálu. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.

„Šport je pre nás dôležitý na všetkých úrovniach. Či už ide o výchovu petržalskej mládeže, reprezentáciu našich športovcov doma i v zahraničí alebo budovanie a rekonštrukciu športovísk, na ktorej aktuálne intenzívne pracujeme,“ skonštatoval starosta Petržalky Ján Hrčka.

Dotáciu je možné poskytnúť žiadateľovi za podmienky, že pôsobí v oblasti športu a má zväzovú príslušnosť. Súčasťou členskej základne klubu musia byť deti a mládež vo veku päť až 23 rokov, ktoré sa zúčastnili na súťaži organizovanej pod príslušným národným zväzom. Zároveň minimálne 20 percent z členskej základne má mať trvalý pobyt v mestskej časti.

V prípade kolektívnych športov členskú základňu žiadateľa musí tvoriť minimálne 100 členov, ktorí reprezentovali príslušný národný zväz na súťažiach. Pri individuálnych športových disciplínach musí byť počet členov minimálne 50. Dĺžka pôsobenia žiadateľa na území Petržalky je minimálne dva roky.

Mestská časť v roku 2023 cez jednu zo schém podpory rozdelila viac ako 196.000 eur pre 13 najväčších klubov, ktoré sa venujú gymnastike, futbalu, hokeju, tenisu, hádzanej, behu, karate či tancu.

Podrobné informácie nájdu žiadatelia na webovej stránke mestskej časti, prípadne vo všeobecne záväznom nariadení z roku 2020.

Zdroj: TASR