Petržalka preventívne kontroluje parkovanie v lokalite Dvory 4

1928

Bratislavská Petržalka začala s preventívnou pravidelnou kontrolou vozidiel v lokalite Dvory 4, teda v prvej lokalite mestskej časti, ktorá sa má od januára budúceho roka zapojiť do celomestského parkovacieho systému PAAS. Snahou je pripomenúť vodičom blížiaci sa termín a upozorniť ich tiež na prípadné sankcie. Za opakované porušenie pravidiel im cez objektívnu zodpovednosť hrozí pokuta do 78 eur, prípadne odtiahnutie.

Vozidlá kontrolujú len v zmysle pravidiel petržalského parkovacieho systému. Už počas prvej noci zaznamenali viac ako tri stovky priestupkov. Týkali sa najmä nerezidentov, ktorí si našli za stieračmi zatiaľ len upozornenia a obišli bez pokuty. „Z 2300 kontrolovaných vozidiel viac ako 340 neparkovalo v súlade s pravidlami parkovania,“ konštatuje Ivan Lučanič z petržalského referátu mobility. Snahou je, aby si obyvatelia na nové pravidlá zvykli

Majiteľov vozidiel stojacich na Dvoroch 4 takpovediac načierno mestská časť v spolupráci s bratislavským magistrátom pri prvom zaznamenaní priestupku upozorňuje zatiaľ iba letákmi za stieračmi. Pri opakovanom porušení pravidiel od stredy 1. 12. prídu na rad i pokuty. Udeľovať ich bude najmä mestská polícia.

Ďalšou zmenou, ktorej sa budú musieť obyvatelia Dvorov 4 prispôsobiť, je parkovanie v zóne. Zónové dopravné značky rozmiestnené pri vstupoch do tejto lokality totiž umožňujú parkovať len na vyznačených miestach. Všetky vozidlá parkujúce na chodníkoch či tvoriace prekážku pri vjazdoch a výjazdoch tak porušujú cestný zákon. „Parkovanie na akomkoľvek inom cestnom úseku, teda mimo bielych boxov, znamená porušenie zásad parkovania a s ním spojené dôsledky,“ zdôraznil Lučanič.  

Petržalská lokalita Dvory 4 patrí spolu s Tehelným polom v Novom Meste a Krasňanmi v Rači medzi vybrané regulované zóny Bratislavy, kde od budúceho roka začnú platiť nové parkovacie pravidlá. Parkovanie v nich bude spoplatnené tak pre nerezidentov, ako aj rezidentov a ich návštevníkov.

Rezidenti a Bratislavčania si však budú môcť už od 1. decembra kúpiť zvýhodnené rezidentské, návštevnícke alebo bonusové karty. Parkovanie nerezidentov bude spoplatnené podľa hodinových a časových taríf daných zón. V Dvoroch 4 by sa mal poplatok pre nerezidentov pohybovať vo výške jedného eura za každú začatú hodinu. Mimo vymedzených časov, ktoré by mal magistrát ohlásiť pri spustení systému 10. januára, však v zónach nebudú môcť parkovať vôbec. V Petržalke ide najmä o nočné státie. Do konca roka je parkovanie pre rezidentov i návštevníkov Dvorov 4 bezplatné.

Zdroj: TASR; Foto: Petržalka