Petržalka sa zbavuje vrakov. Umiestňuje ich na dočasne vyhradené parkovisko

1221

V najväčšej bratislavskej mestskej časti parkovalo donedávna viac ako 160 vrakov, ktoré bránili parkovaniu pojazdných vozidiel. Vďaka iniciatíve vedenia mestskej časti Petržalka ich teraz parkuje o 40 menej. Na umiestnenie vrakov má slúžiť parkovisko na Macharovej ulici, ktoré je v nočných hodinách najmenej využívaným parkoviskom v Petržalke.

„Naším cieľom je zhromaždiť dlhodobo nepojazdné vozidlá na jednom mieste, aby ich pracovníci z oddelenia životného prostredia odstránili v čo najkratšom čase,“ vysvetlil starosta Petržalky Ján Hrčka. „Zároveň sa ospravedlňujeme obyvateľom okolitých ulíc Macharova, Pifflova, Wolkrova, ktorým sme toto parkovisko dočasne zabrali,“ dodal starosta, ktorý tvrdí že je to jeden zo spôsobov, ako „vyčistiť“ parkoviská od vrakov blokujúcich parkovacie miesta. Viacnásobné sčítanie parkujúcich vozidiel ukázalo, že v nočných hodinách stojí najmenej vozidiel práve na parkovisku na Macharovej ulici. To sa po odstránení vrakov vráti do normálneho režimu.

Mestská časť ako správca komunikácie realizuje odstraňovanie nepojazdných vozidiel vo vlastnej réžii. Za dva dni sa jej podarilo presunúť na parkovisko 40 vrakov. Medzi nimi sú najmä vozidlá bez evidenčného čísla či viditeľne poškodené a nefunkčné vozidlá. Petržalská samospráva chce do budúcna vo vlastnej réžii odstraňovať aj vozidlá parkujúce v nesúlade s parkovacím poriadkom.

Petržalka najbližšie plánuje zverejniť pre obyvateľov výzvu, aby mestskej časti nahlasovali vraky vozidiel, najmä tie výrazne poškodené a bez evidenčného čísla. Na tento účel zriadila mailovú adresu vraky@petrzalka.sk.

Zdroj: Petržalka