Petržalka za mesiac vytvorila multifunkčné športové ihrisko

1088

Na kedysi trávnatej a nevyužívanej ploche v areáli Základnej školy Lachova v Petržalke vzniklo úplne nové multifunkčné ihrisko s moderným polyuretánovým povrchom. Mestská časť do jeho realizácie investovala viac ako 95-tisíc eur.

Ihriská s viacerými možnosťami športového vyžitia čoraz častejšie obľubujú aj petržalské základné školy. Žiaci aj verejnosť si tak podľa svojich preferencií môžu zahrať futbal, hokejbal či hádzanú – všetko na jednom a tom istom ihrisku.

Petržalská samospráva tento model športovísk dlhodobo podporuje koncepčne aj finančne či už zo svojho rozpočtu alebo získavaním grantov. Multifunkčnými ihriskami sa môže pochváliť až šesť z 11 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, medzi nimi ZŠ Budatínska, ZŠ Dudova, ZŠ Holíčska, ZŠ Gessayova, ZŠ Nobelovo námestie a ZŠ Anatolija Karpova. V polovici novembra k nim pribudla aj ZŠ Lachova.

Prvá fáza realizácie nového multifunkčného ihriska pozostávala z výkopových prác. „Na existujúcej trávnatej ploche bola odkopaná zemina do hĺbky 31 cm, v iných častiach sa kopalo hlbšie z dôvodu uloženia drenážneho potrubia potrebného pre odvod vody do vsakovacej jamy. Tá bola navrhnutá tak, aby v budúcnosti odviedla aj zrážkovú vodu z plánovanej tartanovej dráhy, prípadne budúceho vedľajšieho ihriska,“ vysvetľuje Miloš Holán z referátu investičných činností miestneho úradu.

Ďalšia etapa výstavby zahŕňala dovoz kameniva, na ktoré bola následne položená polyuretánová vrstva zo syntentického kaučuku, potom nasledoval vodu priespustný polyuretánový povrch. Ihrisko je po svojom obvode obkolesené jeden meter vysokými mantinelmi a sieťovinou. 

Vo finále sa realizovalo čiarovanie povrchu ihriska pre odlišné pravidlá jednotlivých druhov športu. „Na ihrisku je možné zahrať si futbal, streetball, tenis aj volejbal. V rámci projektu bolo dodané aj doplnkové  príslušenstvo, napríklad puzdrá a držiaky na volejbalové siete aj tenis, dve futbalové bránky a dva basketbalové koše,“ menuje možnosti aktivít Holán.

Ten zároveň prezrádza, že do budúcna nie je vylúčená výstavba ďalšieho ihriska, a to hneď vedľa toho multifunkčného. „Pôvodný projekt počítal s inou dispozíciou ihriska. Po jeho premeraní sme zistili, že by bolo rozumnejšie otočiť ho o 90 stupňov, čím sme získali priestor pre potencionálne druhé ihrisko rovnakých rozmerov,“ dopĺňa na záver odborník na investičné projekty.

Zdroj: Petržalka