Petržalka začala s rekonštrukciou Základnej školy Turnianska, pribudne v nej materská škola

1545

Bratislavská Petržalka začala s rekonštrukciou základnej školy na Turnianskej ulici, v nevyužitých priestoroch vznikne nová materská škola. Vytvoriť by sa mali štyri triedy s kapacitou viac ako 80 detí. Novú materskú školu plánuje mestská časť otvoriť k septembru tohto roka. Náklady by mali dosiahnuť 374.000 eur. Spustiť prevádzku plánuje mestská časť už v septembri tohto roka.

„V tomto roku plánujeme otvoriť ďalších 8 tried rekonštrukciou školníckych bytov v materských školách, ďalšie 4 triedy vzniknú výstavbou novej materskej školy v priestoroch existujúcej Základnej školy Turnianska. K septembru 2021 by sme teda mali otvoriť o dvanásť tried viac, do konca roka 2021 to už bude celkom pätnásť tried,“ konštatoval starosta Petržalky Ján Hrčka.

Nedostatok kapacít v materských školách je v mestskej časti dlhodobým problémom. Samospráva sa ho snaží riešiť najmä rekonštrukciou existujúcich priestorov škôlok, ako sú školnícke byty či práčovne. V prípade Turnianskej ulice ide pre tieto ciele prvýkrát o rekonštrukciu základnej školy.

Rekonštrukcia na Turnianskej ulici sa týka nevyužitých priestorov na prvom a druhom nadzemnom podlaží. Okrem stavebno-technických úprav bude zateplený celý obvodový plášť a vymenené staré drevené okná za plastové i podlahy. K novým triedam pribudnú aj šatne pre deti či kancelárske priestory riaditeľku a učiteľov. Úprava sa týka aj zdravo-technických zariadení, vykurovania či elektroinštalácie, ale aj vstupov do budovy. Rekonštrukciou nevyužitých priestorov sa zvýši energetická hospodárnosť budovy. V areáli školy by malo zároveň vzniknúť aj oplotené detské ihrisko pre škôlkarov.

Zdroj: Petržalka