Petržalka zverejnila harmonogram čistenia parkovísk

625

Bratislavská Petržalka zverejnila harmonogram čistenia parkovísk na tento rok. Vodičov z jednotlivých lokalít bude vopred upozorňovať aj prostredníctvom SMS. Predísť tak chce tomu, aby motoristi autami komplikovali čistenie parkovísk od rôzneho odpadu, orezy konárov a kríkov, prípadné drobné opravy, napríklad povrchových nerovností, poškodených kanálov či čiar. Informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.

Čistenie sa týka všetkých odstavných plôch vyznačených modrou čiarou v rámci miestneho parkovacieho systému. Mestská časť však vyčistí aj odstavné plochy v lokalite Dvory 4 s bielym vodorovným značením, ktoré boli začiatkom roka zaradené do Bratislavského parkovacieho systému, kde platí celomestská parkovacia politika.

„Všetky vozidlá, ktoré sa v čase osadenia dopravného značenia budú nachádzať na parkovisku a sú registrované v našom petržalskom parkovacom systéme, niekoľko dní vopred upozorníme na kontaktných telefónnych číslach cez SMS,“ priblížil starosta Petržalky Ján Hrčka. SMS budú vodiči dostávať aj večer pred čistením danej lokality. Zaparkované autá počas čistenia totiž komplikujú práce, keďže ich je potrebné najprv presúvať odťahovaním. Samospráva zároveň upozorňuje aj na to, že v prípade ignorovania harmonogramu a upozornení hrozí vozidlám odtiahnutie.

Harmonogram čistenia bude mestská časť na svojom webe pravidelne aktualizovať. Pozmeniť ho môžu poveternostné podmienky či nedisciplinovaní vodiči. Vo výnimočných prípadoch, kedy by sa pre počasie nepodarilo parkoviská vyčistiť, vyhradila mestská časť extra týždeň od 22. do 26. augusta. V prípade priaznivého počasia by malo byť každé parkovisko vyčistené iba raz.

Samospráva už vlani vodičov o upratovaní parkovísk informovala osadením dopravného značenia zákaz vjazdu a zákaz zastavenia priamo na danej ploche aj s uvedením konkrétneho dátumu a času. Skúšala aj letáky za stieračmi, ktoré sa ale neosvedčili.

Viac informácií nájdete na webe mestskej časti TU.

Zdroj: TASR