Plánovaná oprava Istrijskej ulice v Devínskej Novej Vsi začína dnes

819

Od piatka 23.10.2020 bude z dôvodu opravy vozovky premávka po Istrijskej v úseku od Eisnerovej ulice po Novoveskú jednosmerne uzavretá v smere z Devína na ŽST Devínska Nová Ves. V smere zo ŽST Devínska Nová Ves bude Istrijská ulica prejazdná.

Uzatvorený úsek bude možné obísť odbočením na Eisnerovu, ďalej po Hraničnej, cez ulicu Na Grbe a po Novoveskej na Istrijskú.

Oprava približne 3190 metrov štvorcových cestnej komunikácie bude spočívať vo výmene poškodeného krytu komunikácií, doplnení a výmenu poškodených obrubníkov a lokálnej výmene poškodených poklopov a uličných vpustov.

S prípravnými prácami, ktoré však štandardný chod premávky neovplyvnia, začalo mesto už včera.

Predpokladané ukončenie prác je 27.11.2020.

Zdroj: Bratislava – hlavné mesto SR