Po dvoch týždňoch je v Bratislavskom kraji sčítaných 51 percent obyvateľov

664

Po dvoch týždňoch od začiatku sčítania obyvateľov 15. 2. vyplnilo dotazník takmer 2.640.000 ľudí, teda 47 percent obyvateľov Slovenska. V rámci krajov vedie Bratislavský kraj.

„Sčítací formulár v Bratislavskom kraji vyplnilo viac ako 51 percent obyvateľov. Na druhom mieste je Žilinský kraj, kde si povinnosť sčítať sa splnilo takmer 50 percent obyvateľov. V tesnom závese na treťom mieste je Trenčiansky kraj, ktorý dosiahol viac ako 49,5 percenta sčítaných a Trnavský kraj na úrovni 49 percent sčítaných obyvateľov. V Nitrianskom kraji si zatiaľ zákonnú povinnosť sa elektronicky sčítať splnilo viac ako 47 percent obyvateľov,“ uviedla. Ostatné kraje sú pod celoslovenským priemerom. „Prešovský kraj sa sčítal na takmer 45 percent, Banskobystrický kraj na 44 a Košický kraj eviduje viac ako 41 percent sčítaných obyvateľov,“ informovala hovorkyňa Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 Jasmína Stauder.

Hlavné mesto Bratislava má sčítaných 50,6 % obyvateľov, čiže je stále nad priemerom Slovenska. Z hľadiska mestských častí v počte sčítaných obyvateľov vedie najväčšia mestská časť Petržalka, ktorá dokázala po prvých dvoch týždňoch realizovať sčítanie na takmer 53 %. Ďalšími mestskými časťami s vysokým podielom sčítaných obyvateľov je Devínska Nová Ves, ktorá má sčítaných vyše 52 %, Podunajské Biskupice, ktoré sčítali 52 % obyvateľov, takmer 52 % dosahuje aj Dúbravka. Ostatné mestské časti sa vyrovnane pohybujú do 50 % s výnimkou Starého Mesta, ktoré zatiaľ realizovalo sčítanie na 43 %.

Sčítanie obyvateľov sa začalo v pondelok 15. februára. Prvýkrát vo svojej histórii je založené na kombinácii už existujúcich údajov s údajmi od obyvateľov a je plne elektronické. Obyvateľ sa sčíta sám. Môže tak urobiť na webe scitanie.sk alebo pomocou mobilnej aplikácie SODB 2021. Elektronické sčítanie samovyplnením formulára potrvá do 31. marca. Asistované sčítanie bude od apríla do konca októbra.

Povinnosť sčítať sa majú podľa zákona všetci obyvatelia, ktorí majú na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. Sčítať sa je povinný aj občan Európskej únie, ktorý má na Slovensku obvyklý pobyt. Neplnoleté osoby je povinný sčítať rodič, prípadne zákonný zástupca. Za nesplnenie povinnosti hrozí pokuta.

Zdroj: TASR, Štatistický úrad SR