Po kom je pomenovaná pešia zóna v Senci?

1305

V Labyrinte Mestského strediska kultúry Senec sa uskutočnila konferencia pre odbornú aj laickú verejnosť venovaná osobnosti slovenského politika Jána Lichnera a dobe, v ktorej žil a pôsobil.

Mesto Senec uvažuje o zhotovení pamätníka Jána Lichnera, ktorý by mal byť umiestnený na Lichnerovej ulici v rámci plánovanej komplexnej rekonštrukcie pešej zóny.

Ján Lichner pôsobil v rokoch 1987 až 1979. Bol to slovenský a československý politik a minister vlád Československaa a utonómnej slovenskej vlády, medzivojnový poslanec Národného zhromaždenia ČSR a po vojne poslancom za Demokratickú stranu. V Senci pôsobil ako notársky úradník.

Zdroj: Senec