Počas leta by sa mohli opraviť najhoršie úseky električkovej trate na Vajnorskej ulici

774

Plánovaná komplexná modernizácia električkovej trate Trnavské mýto – Zlaté piesky je stále v nedohľadne, dopravný podnik preto pristúpi k lokálnym opravám niektorých najhorších úsekov trate tak, aby bola zabezpečená bezpečná premávka električiek. Konkrétne pôjde o opravy otvoreného koľajového zvršku v úseku Odborárska – Depo Jurajov dvor a koľajového zvršku na BKV paneloch medzi zastávkou Jurajov dvor a priecestím na Starej Vajnorskej.

V prípade otvoreného koľajového zvršku pôjde o opravu blatových úsekov, ktoré znižujú únosnosť koľajového zvršku. Tento úsek trate bol naposledy zrekonštruovaný v roku 1993 a takmer tri desaťročia prevádzky sa podpísali na jeho stave. Opravy budú pozostávať z odstránenia koľajových polí v zablatených úsekoch, následnom zhutnení zemnej pláne, uložení geokompozitu a vytvorenia nového štrkového lôžka, na ktoré sa opäť položia vybraté koľajové polia.

Úsek Vajnorskej radiály od Jurajovho dvora po Zlaté piesky bol daný do prevádzky v lete 1989 a odvtedy nebol rekonštruovaný. Časť tejto trate bola vybudovaná na železobetónových BKV paneloch s blokovými koľajnicami. Na viacerých miestach už prišlo k poklesnutiu BKV panelov v dôsledku neúnosného podložia, čím vznikli na trati výškové nerovnosti. Električky preto v tomto úseku dlhodobo premávajú rýchlosťou zníženou na 30 km/h. Cieľom opráv v tomto úseku je odstrániť výškové nerovnosti prostredníctvom zriadenia nového koľajového spodku v nevyhovujúcich úsekoch, na ktorý sa uložia pôvodné BKV panely. V smere na Zlaté piesky sa počíta s opravou koľaje v dĺžke 583 metrov, v smere do centra by mali byť opravené štyri úseky v celkovej dĺžke 102 metrov. Krátky úsek medzi priecestiami Vajnorská – Stará Vajnorská by mal byť rekonštruovaný na DZP panely so žliabkovými koľajnicami NT3 a štrkovým zásypom.

Dopravný podnik v týchto dňoch hľadá zhotoviteľa uvedených opráv. Podnik požaduje práce vykonať do 60 dní, opravy budú pravdepodobne realizované počas letných mesiacov. Kým v prípade opravy otvoreného koľajového zvršku je možné opravy robiť počas krátkodobých víkendových výluk električiek, pri oprave úseku z BKV panelov očakávame dlhšiu úplnú výluku medzi Depom Jurajov dvor a Zlatými pieskami. Predpokladané náklady zákazky sú vo výške 1,7 mil. € bez DPH.

Zdroj: imhd.sk