Počas leta by sa mohli opraviť najhoršie úseky električkovej trate na Vajnorskej ulici

245
Zlý stav električkovej trate na BKV paneloch na konci Vajnorskej ulice

Plánovaná komplexná modernizácia električkovej trate Trnavské mýto – Zlaté piesky je stále v nedohľadne, dopravný podnik preto pristúpi k lokálnym opravám niektorých najhorších úsekov trate tak, aby bola zabezpečená bezpečná premávka električiek. Konkrétne pôjde o opravy otvoreného koľajového zvršku v úseku Odborárska – Depo Jurajov dvor a koľajového zvršku na BKV paneloch medzi zastávkou Jurajov dvor a priecestím na Starej Vajnorskej.

V prípade otvoreného koľajového zvršku pôjde o opravu blatových úsekov, ktoré znižujú únosnosť koľajového zvršku. Tento úsek trate bol naposledy zrekonštruovaný v roku 1993 a takmer tri desaťročia prevádzky sa podpísali na jeho stave. Opravy budú pozostávať z odstránenia koľajových polí v zablatených úsekoch, následnom zhutnení zemnej pláne, uložení geokompozitu a vytvorenia nového štrkového lôžka, na ktoré sa opäť položia vybraté koľajové polia.

Úsek Vajnorskej radiály od Jurajovho dvora po Zlaté piesky bol daný do prevádzky v lete 1989 a odvtedy nebol rekonštruovaný. Časť tejto trate bola vybudovaná na železobetónových BKV paneloch s blokovými koľajnicami. Na viacerých miestach už prišlo k poklesnutiu BKV panelov v dôsledku neúnosného podložia, čím vznikli na trati výškové nerovnosti. Električky preto v tomto úseku dlhodobo premávajú rýchlosťou zníženou na 30 km/h. Cieľom opráv v tomto úseku je odstrániť výškové nerovnosti prostredníctvom zriadenia nového koľajového spodku v nevyhovujúcich úsekoch, na ktorý sa uložia pôvodné BKV panely. V smere na Zlaté piesky sa počíta s opravou koľaje v dĺžke 583 metrov, v smere do centra by mali byť opravené štyri úseky v celkovej dĺžke 102 metrov. Krátky úsek medzi priecestiami Vajnorská – Stará Vajnorská by mal byť rekonštruovaný na DZP panely so žliabkovými koľajnicami NT3 a štrkovým zásypom.

Dopravný podnik v týchto dňoch hľadá zhotoviteľa uvedených opráv. Podnik požaduje práce vykonať do 60 dní, opravy budú pravdepodobne realizované počas letných mesiacov. Kým v prípade opravy otvoreného koľajového zvršku je možné opravy robiť počas krátkodobých víkendových výluk električiek, pri oprave úseku z BKV panelov očakávame dlhšiu úplnú výluku medzi Depom Jurajov dvor a Zlatými pieskami. Predpokladané náklady zákazky sú vo výške 1,7 mil. € bez DPH.

Zdroj: imhd.sk