Poďte sa nami na stavbu. Rozširovanie diaľnice D1 pri Triblavine (VIDEO)

1264
Rozširovanie diaľnice D1

Práce na projekte rozšírenia diaľnice D1 medzi Bratislavou a Triblavinou sú v plnom prúde. Realizujú sa násypy na vetvách križovatky diaľnic D1 a D4, preložky inžinierskych sietí, pracuje sa na betonáži spodnej stavby mostov a pokračuje sa v zemných a výkopových prácach.

Pri stavbe „D1 Bratislava – Triblavina, rozšírenie„, ktorá patrí medzi kľúčové projekty, pretože spojí diaľnicu D1 a D4 križovatkou, sa mimoriadne dbá na ekologický a environmentálny rozmer. Vedeli ste, že zemina sa pred jej zapracovaním skúma v laboratóriách? Národná diaľničná spoločnosť (NDS) tak chce zamedziť tak tomu, aby bol na stavbu vozený kontaminovaný materiál.

Testovanie materiálu

Aktuálne pracuje na stavbe viac ako stovka pracovníkov a v nasadení je zhruba 40 mechanizmov. Primárne sa sústreďujú na zrealizovanie násypov. Na ich výstavbu musí byť použitý výlučne materiál, ktorý nebude environmentálnou záťažou. Aby bola garantovaná bezpečnosť a nezávadnosť, vzorky materiálu podliehajú prísnym laboratórnym testom, kde skúmame jeho kvalitu. Materiál sa do stavebného procesu trvalo zapracováva až v okamihu, keď máme potvrdené, že sú splnené požiadavky na jeho inertnosť a výsledky testov na ekotoxicitu sú negatívne. Zároveň NDS robí aj zhutňovacie pokusy a iné skúšky na preukázanie kvality pre možnosť jeho zapracovania.

Monitorovanie odberov aj v teréne

Odbery kontrolných vzoriek prebiehajú aj počas navážania materiálu na stavbu. Vozidlá, ktoré prevážajú materiál sú vybavené monitorovacím systémom, ktorý sleduje pohyb nákladných áut vrátane miesta nakládky a vykládky, čo slúži na potvrdenie presnej lokality odberu materiálu.

Harmonogram ďalších prác

V najbližších mesiacoch sa práce sústredia aj na preložku Vajnorského potoka. Pokračovať budú práce na sanačných opatreniach, zakladaní oporných múrov a výstavbe mostov. Tých je celkovo 18 na stavbe dlhej viac ako 3 kilometre.

NDS upozorňuje vodičov na uzáveru vetvy D1 vrátane pripájacieho pruhu v smere z Bratislavy po Zlaté Piesky v km 14,400 – 13,750. Uzávierka sa týka výjazdu z ulice Pri mlyne v bratislavskej mestskej časti Vajnory.

Termín: od 19.11.2023
Vedenie dopravy: Doprava bude bez možnosti napojenia sa na D1.

Rozšírenie D1 Bratislava – Triblavina v číslach

Líniová dĺžka: 3,6 km
18 mostov
2,5 km protihlukových stien

Zdroj a foto: Národná diaľničná spoločnosť, Bratislavský samosprávny kraj