1. – 28. 07. 2019 (piatok – nedeľa)

ZA KRÁSAMI JUŽNEJ MORAVY

Trojdňový kombinovaný cyklistický výlet s ubytovaním

v kempoch, stanovanie, kúpanie sa v jazerách. Navštívime

vykopávky, historické i prírodné pamiatky, kultúrne akcie.

Zraz: TIK DNV, Istrijská 49, Bratislava

 

  1. – 11. 08. 2019 (piatok – nedeľa)

NÁRODNÝ PARK ŠUMAVA

Trojdňový kombinovaný cyklistický výlet po juhočeskom

Národnom parku Šumava. Ubytovanie v kempoch,

stanovanie, kúpanie sa v priehrade Lipno, cyklistika

po prírodných, historických a kultúrnych zaujímavostiach.

Zraz: TIK DNV, Istrijská 49, Bratislava – DNV