Podunajské Biskupice osadili 300 nových košov

1241

V mesiaci máj sa dokončila 2. etapa rozmiestňovania smetných košov v mestskej časti Podunajské Biskupice. Mestská časť tak osadila 300 nových košov, ako zámena starých za nové a taktiež sa doplnili aj na miestach, kde predtým chýbali.

Takto sú koše jednotné a postupne budú označené nálepkami s erbom mestskej časti.

Zdroj: Podunajské Biskupice