Podunajské Biskupice začali s rekonštrukciou na Základnej a Materskej škole

1036

V Podunajských Biskupiciach sa na konci júna začali na Základnej škole s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Vetvárska 7 rekonštrukčné práce na základe projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy.

V rámci projektu je naplánovaná rekonštrukcia strechy, kde sa bude vymieňať nebezpečný azbestový materiál, staré drevené konštrukcie a izolácie, ktoré už nevyhovujú bezpečnostným normám .

Plánované ukončenie rekonštrukcie strechy je do konca augusta 2020. Mestská čas verí, že aj týmto spôsobom sa znížia prevádzkové náklady objektu školy.

Zdroj: Podunajské Biskupice