Podunajské Biskupice zahájili výmenu piesku v detských pieskoviskách

1960

Obyvatelia Estónskej ulice v Podunajských Biskupiciach si počas minulého týždňa mohli všimnúť nezvyčajný ruch a veľké stroje na detskom pieskovisku. Oddelenie životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva miestneho úradu v spolupráci s externou firmou začali s príchodom jari aj práce na výmene piesku v detských pieskoviskách.  

Deti v Podunajských Biskupiciach si budú môcť zároveň s prvými lúčmi slnka užiť aj čerstvý, nekontaminovaný a neznečistený piesok. Jeho výmena totiž na Estónskej bola len prvým krokom a na rad prišli všetky pieskoviská, ktorých stav si to vyžadoval. Nasledovať bude Baltská pri hokejbalovom ihrisku, Baltská od Vrakunskej ulice, Bieloruská, Bodrocká, Hronská a Dudvážska vo vnútrobloku, na Ipeľskej ulici medzi bytovými domami, Korytnícka od Máchovej aj od Korytníckej ulice, Korytnícka od Učitel’skej, Latorická – Hornádska vo vnútrobloku, Lotyšská, Podzáhradná pri Pošte, Padlých hrdinov, Učiteľská, OC Jantár pri vchode do ZŠ Bieloruská. 

Zdroj: Podunajské Biskupice