Pohľad do interiéru Majáka nádeje

551

Lukratívna adresa, veľkorysý priestor. Budova Majáka nádeje na Karpatskej ulici mala slúžiť ženám a deťom, ktoré sa ocitli v núdzi. Nezisková organizácia Maják nádeje vznikla na pomoc týraným matkám s deťmi, obetiam domáceho násilia či ľuďom bez strechy nad hlavou. Konaním riaditeľa a štatutára organizácie však vznikol dlh vo výške 600.000 eur, mestská časť dlhodobo poukazuje na ďalšie neoprávnené výdavky a defraudáciu peňazí. 

Neskôr bol vydaný príkaz na exekúciu a vyhlásená verejná dražba, ktorej niekoľko kôl bolo neúspešných, keďže sa do nich nikto neprihlásil. Krajský súd v Bratislave neskôr rozhodol, že mestská časť bude likvidátorom neziskovej organizácie, okresný súd rozhodol o zastavení exekúcie predmetnej budovy, ktorá tak zostala v majetku Majáka nádeje. 

Nezisková organizácia je síce od leta 2016 zrušená, spoločnosť je však potrebné zákonne zlikvidovať. Zároveň bolo nutné vyriešiť dlhy voči veriteľom, keďže neboli uhradené niektoré služby, pokuty či prehraté súdne spory. 

Po dlhých rokoch sa v týchto dňoch Starému Mestu podarilo úspešne ukončiť likvidáciu Majáka nádeje a onedlho požiada o výmaz spoločnosti z registra neziskových organizácií. 

Budova Majáka nádeje bola zachránená pre organizáciu Dobrý dom, ktorú Staré Mesto založilo vlani a ktorá má poskytovať humanitárnu a sociálnu pomoc. Predtým však bude potrebné budovu, najmä jej interiér vypratať, vyčistiť a zrenovovať.  

Zdroj: Staré Mesto