Pomôžte tým, ktorí sa pred nákazou neskryjú

1265

Počuli ste už o neziskovej organizácií Depaul Slovensko? Pomáhajú ľuďom bez domova a potrebujú vašu pomoc!

Ich nocľaháreň behom včerajšieho večera navštívilo 202 ľudí bez domova. Väčšina z nich stratila aj to málo, čo mala. Kvôli momentálnej situácii sú zatvorené prevádzky, zrušené brigády, prázdne ulice a pre týchto ľudí je nesmierne náročné získať peniaze na obživu.

V Bratislave niet inej nocľahárne, ktorá by v týchto dňoch prijala ľudí z ulice a Depaul sa tak stáva jediným možným útočiskom pre ľudí bez domova.

Rúška a dezinfekcie, ktoré chránia zamestnancov a klientov, si vyžadujú stále viac peňazí. Denne tak potrebujú na chod 250 euro a viac. Mesačne to znamená o 8 000 eur navyše. V tejto neľahkej situácií je veľa tých, čo žiadajú o pomoc. Ľudia bez domova však nikoho nemajú a preto Depaul prosí za nich.

Pomôžte im vyzbierať aspoň 15 000 eur na dva mesiace fungovania v krízovom stave. Darovací formulár nájdete na https://depaulslovensko.darujme.sk/3525/ Za vašu podporu dokážu ľuďom bez domova poskytnúť nocľah bez zaplatenia, poskytnúť im možnosť hygieny a zdravotnej pomoci, zakúpiť zdravotné pomôcky a materiál, dokúpiť hygienické a čistiace prostriedky a skromne finančné podporiť pracovník, ktorí aj napriek ťažkej situácii pracujú vo dne i v noci.

Kto sú Depaul Slovensko? Táto organizácia poskytuje verejnoprospešné služby zamerané na pomoc ľuďom bez domova. V ich zariadeniach títo ľudia nájdu stravu, nocľah, šatstvo, hygienu, ošetrenie rán a prístup k zdravotnej pomoci.Mimo to poskytujú aj sociálne poradenstvo, pomoc pri hľadaní práce či ubytovania, riešenie dlhov a pomoc pri hľadaní dlhodobého riešenia vzniknutej situácie.

Zdroj: Depaul