Pomôžte vytvoriť v Petržalke nové a kvalitné nájomné byty v Janíkovom dvore

833

Hlavné mesto Bratislava v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy vypracovali projektový zámer revitalizácie mestských pozemkov, tentokrát v snahe rozvoja nájomného bývania a s ním spojeného parkovania v lokalite Janíkov dvor. Mestská časť Petržalka , jej obyvatelia a návštevníci tak môžu získať úplne nové nájomné byty a parkovací dom.

Súčasťou zámeru hlavného mesta je aj skvalitnenie či dotvorenie okolitých verejných priestorov a plôch zelene, ktoré budú slúžiť obyvateľom lokality a zároveň vybudovanie úplne nového priestoru pre ďalšiu občiansku vybavenosť .

V prípade záujmu môžete využiť jedinečnú možnosť a vyjadriť vaše pripomienky, návrhy či postoje k tomuto projektovému zámeru. Stačí, ak si nájdete päť minút na premyslenie a vyplnenie krátkeho ONLINE dotazníka.

Vypĺňajte do piatka 7. mája 2021, stačí kliknúť TU.

Detaily projektu boli v apríli odprezentované obyvateľom dotknutej lokality formou online prezentácie.

Zdroj: Petržalka