POP Akadémia pozýva na Hrdinské ukončenie školského roka

776

Deti viete kto nás chráni, stará sa o naše zdravie či zabezpečuje bezpečie? Príďte spolu s POP Akadémiou poďakovať skutočným hrdinom dnešných dní 27. júna na Partizánsku lúku.

V každej princeznej či malom rytierovi sa skrýva superhrdina, ktorý svojou odvahou prekonával rôzne úskalia počas školského roka. Posledný víkend v školskom roku sa stretnú všetky rytierské princezné, malí rytieri a ich rodičia, v areáli Železnej studničky na Partizánskej lúke v Bratislave aby zažili nezabudnuteľný koniec školského roka 2020/2021 spolu s políciou, hasičmi a zdravotníkmi .

Hrdinské ukončenie školského roka sú športové aktivity pre všetky deti, kde tie zdravé deti, dokážu potiahnuť deti s rôznymi hendikepmi. Pripravia sa stanovištia, ktoré musia deti prejsť aby získali odmeny a zároveň by deti dostali Listinu Odvahy. Medzi deťmi so špeciálnymi potrebami sú aj deti, ktoré sa naozaj boja napríklad “húkačky”, teda nečakaného hlasného zvuku, vody, úzkych priestorov a podobne. Po dlhodobej práci a hlavne spolupráci ich rodičov, POP Akadémia dokázala, že si deti na rôzne fóbie zvykajú a neboja sa ich. Listiny Odvahy budú naozaj pre niektoré deti viac ako zaslúžené.

„Tento rok sme sa rozhodli poňať za super hrdinov práve hasičov, políciu, a zdravotníkov a predstaviť ich deťom ako hrdinov dnešných dní. Keďže sa špecializujeme na zmiešané kolektívy detí bez diagnóz a s deťmi s rôznymi diagnózami, vytvárame tak vhodné prostredie, v ktorom deti nerozlišujú inakosť svojich rovesníkov,“ približuje POP Akadémia.

Počuli ste už o POP akadémii? Ich poslaním je v prvom rade tvoriť programy pre všetky deti bez rozdielu, ktoré sú však vhodne prispôsobené aj pre deti s rôznymi špeciálnymi potrebami. Ide o rôzne športové, kultúrne a environmentálne programy pre deti ako v školskom prostredí tak aj mimo školského prostredia, kde akadémia kladie dôraz na vrátenie rodičov deťom a deti do náručia ich rodičov spoločným programom pre nich. Keďže sa špecializuje na zmiešané kolektívy detí bez diagnóz a s deťmi s rôznymi diagnózami, vytvára tak vhodné prostredie, v ktorom deti nerozlišujú inakosť svojich rovesníkov. Ich snahou je dosiahnuť inklúzie naopak a naozaj sa im to počas programov pre deti aj darí. Programy pôvodne tvorené pre deti s rôznymi špeciálnymi potrebami a ich rodičov, musia byť tak dobré, aby mali o ne záujem aj všetky deti a ich rodičia.

Akcia má benefičný charakter a je tvorená za účelom podpory oficiálnej peňažnej zbierky (číslo 000-2019-038340), ktorá je registrovaná Ministerstvom vnútra SR a vykonávaná na celom území SR od 2.12.2019 do 1.12.2020 www.zazracnedeti.sk, DMS POP na 877, pokladničková zbierka a zahrňuje aj predaj vstupeniek na kultúrne a športové podujatia.
Informácie s kompletným program budú dopĺňané na stránke www.popakademia.sk

Zdroj: POP Akadémia