Posledný jarný výrub poškodených stromov v rámci revitalizácie Petržalskej zelene je hotový

636

31. marca sa oficiálne skončilo obdobie vegetačného pokoja. Pracovníci z referátu správy verejných priestranstiev a oddelenia životného prostredia v Petržalke koncom mesiaca zrealizovali posledný jarný výrub poškodenej zelene na území našej mestskej časti.

Išlo o tri stromy na Šrobárovom námestí, dva v areáli Základnej školy Černyševského a jeden na ulici Wolkrovej. Ďalšie plánované, úradmi schválené a odborníkmi odporúčané výruby poškodených stromov v rámci našej revitalizácie sa tak vykonajú až v októbri.

Vyrúbané stromy boli naozaj choré a tým pádom aj nebezpečné. Petržalka sa k zeleni snaží správať zodpovedne a každý jeden vyrúbaný strom sa pokúša nahradiť.

Mestská časť najneskôr do dvoch rokov v rámci kompenzácie za tento výrub uskutoční náhradnú výsadbu 14 javorov mliečnych (Acer platanoides Columnare).

Zdroj: Petržalka