Potravinoví inšpektori našli škodlivé hrozienka z Uzbekistanu

1407
Hrozienka

Celá zásielka 20 000 kg sušených hrozienok nebola uvoľnená do voľného obehu, ale bude použitá na technické spracovanie.

V rámci importnej kontroly bola v sklade firmy ENCINGER SK s.r.o., pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava odobratá vzorka „Hrozienka sušené“, á 10kg (výr. dávka: 6/11, DMT: 31.05.2021, krajina pôvodu Uzbekistan, výrobca: IP OOO ,,SAMRIN TRADE“, Samarkand region, Samarkand district, Dashtisuhta village, Uzbekistan, dovozca: ENCINGER SK s.r.o., Jadranská 13, 841 01 Bratislava).

Vo vzorke výrobku bolo zistené prekročenie maximálnej hodnoty obsahu ochratoxínu A v množstve 21,78 µg/kg a 19,6 µg/kg (limit = max. 10 µg/kg).