Požiadajte hlavné mesto o dotáciu na kontajnerové stanovištia

1568

Zberné nádoby na odpad sú nutnosťou pre každý bytový dom. Aj kvôli svojej veľkosti a potrebnému množstvu tvoria významnú časť verejného priestoru. Aj preto ich vzhľad a kvalita prevedenia ovplyvňujú kvalitu nášho okolia. V ideálnom prípade sú zberné nádoby skryté, no nie každý bytový dom má túto možnosť. Preto je vhodné ich sústrediť na jedno miesto a oddeliť od okolia, vytvorením kontajnerového stanovišťa. To zabráni vynášaniu odpadu do okolia, zabezpečí prístup len pre obyvateľov bytového domu a napríklad vďaka zelenej streche či stenám môže aj skrášliť okolie doplnením zelene.

„Záleží nám na kvalite verejného priestoru pre občanov, preto podporujeme snahy o tvorbu kvalitných a estetických kontajnerových stanovíšť. Poskytujeme preto dotáciu na podporu budovania a úpravy kontajnerových stanovíšť podľa Manuálu pre stavbu a rekonštrukciu kontajnerového stanovišťa vo verejnom priestore HM SR Bratislavy,“ píše hlavné mesto na sociálnej sieti.

Hlavné mesto poskytuje dotáciu vo výške 3320 eur, do výšky vyčlenených prostriedkov na príslušný rozpočtový rok: https://bratislavskisusedia.sk/…/dotacia-na…

Pravidlá dotácie:

  • Stanovište musí byť v súlade s manuálom hlavnej architektky,
  • Výška dotácie je 3320 eur a sumu je potrebné využiť do konca kalendárneho roka – max do 5. januára zdokladovanie,
  • Dotáciu môžu využiť na stavbu nového stanovišťa alebo rekonštrukciu existujúceho,
  • O dotáciu môžu žiadať správcovia domov alebo spoločenstvo vlastníkov,
  • Možnosť získať dotáciu, nájom na pozemok pod stojiskom alebo oboje,
  • Dotácia sa nevzťahuje na polozapustené kontajnery,
  • O dotáciu je možné požiadať do 30. septembra 2021, hlavné mesto plánuje obdobnú dotáciu vyhlasovať opätovne aj v roku 2022.

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR