Pozor na falošných sčítacích asistentov!

739

Aj prebiehajúce sčítanie obyvateľov môžu využívať rôzni podvodníci, ktorí zneužívajú dôverčivosť ľudí. Ak by vám zavolal alebo zazvonil doma niekto, kto sa predstaví ako „sčítací asistent“, zostaňte ostražití a nenechajte sa oklamať!

„Upozorňujeme obyvateľov, že sčítanie obyvateľov sa realizuje tak, že obyvateľ sa sčíta sám vyplnením elektronického formulára. Žiaden sčítací asistent ani sčítací komisár obyvateľa nenavštevuje,“ zdôrazňuje Štatistický úrad SR.

Sčítací asistenti, ktorí budú pomáhať so sčítaním všetkým, ktorí sa z rôznych dôvod nemohli a nevedeli zapojiť do elektronického sčítanie (15. február až 31. marec), začnú fungovať až po 1. apríli 2021.

Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou svojich blízkych, na splnenie povinnosti sčítať sa bude môcť v priebehu roka využiť tzv. asistované sčítanie. Buď navštívi kontaktné miesto, ktoré zriadi obec, kde ho sčíta stacionárny asistent alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho.

Táto forma sa však vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a rozhodnutie vlády posúva. Z dôvodu ochrany zdravia všetkých zúčastnených asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona uskutoční v určenom období v čase od 1. apríla najneskôr do 31. októbra 2021.

Zdroj: Štatistický úrad SR